Termeni și condiții

https://www.cargotransvagon.ro/ o este website-ul Cargo Trans Vagon  „Compania"  care este titularul website-ului.

Accesul la prezentul website precum și folosirea acestuia sunt permise doar în concordanță cu termenii si condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați website-ul nostru.

  • Informații generale

Utilizatorilor acestui website le este în mod expres interzis să folosească website-ul în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau contrar bunelor moravuri și ordinii publice.

Anumite date cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul website-ului. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în politica noastră de confidențialitate și în politica de cookies.

 

  • Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, imagini, text, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă și/sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a „Cargo Trans Vagon", fiindu-i rezervate toate drepturile de proprietate intelectuală. Aceste elemente sunt protejate de legislația română și europeană referitoare la respectarea drepturilor de autor și a mărcilor.

Este interzisă și ilicită Cargo Trans Vagon. Nerespectarea acestei interdicții angajează responsabilitatea autorului său.

 

  • https://www.cargotransvagon.ro/

Website-ul poate conține hyperlink-uri care permit conectarea automată la diferite website-uri terțe. Aceste website-uri terțe sunt proprietatea unor terți și sunt administrate de aceștia. „Cargo Trans Vagon" nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri terțe. Pentru respectivele website-uri terțe, titularii website-urilor poartă întreaga răspundere.

Punerea în aplicare a unui hyperlink către orice secțiune a acestui website necesită acordul scris, prealabil și expres al „Cargo Trans Vagon"

 

  • Limitări de responsabilitate 

„Cargo Trans Vagon"nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața niciunui utilizator al website-ul decât în limita prevederilor înscrise în cadrul termenilor și condițiilor.

Nu garantăm acuratețea, actualitatea sau caracterul complet a oricărei informații publicate pe website. Am încercat să ne asigurăm că toate informațiile furnizate pe website sunt corecte în momentul publicării. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile, omisiunile sau informațiile inexacte de pe website. Mai mult, nu garantăm că website-ul și conținutul acestuia sunt potrivite cerințelor utilizatorilor sau că website-ul va fi disponibil neîntrerupt.

„Cargo Trans Vagon"nu este responsabil pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a utilizării neautorizate a informațiilor și materialelor publicate pe website. 

„Cargo Trans Vagon" nu este responsabil pentru eventualele costuri și/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informațiilor și materialelor publicate pe website. 

În nici un caz nu vom fi răspunzători în cazul în care va fi înregistrată vreo pierdere, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea sau la daunele rezultate din imposibilitatea utilizării, pierderea datelor sau a profitului, care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a oricărei informații.

Nu suntem răspunzători în niciun fel în cazul unui eveniment de forță majoră, respectiv al unui eveniment care excede controlul „Cargo Trans Vagon", care ne împiedică să respectăm oricare dintre obligațiile ce decurg din acești termeni și condiții, incluzând, dar nelimitându-se la, atacurile de tipul blocarea serviciului, neîndeplinirea obligațiilor de către o terță parte furnizor de utilități sau de hosting, probleme tehnice neprevăzute, greve, revolte, incendii și orice alte evenimente naturale, război, ostilități (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazie, acțiuni ale dușmanilor, mobilizare armată, rechiziție sau embargo.

 

  • Legea aplicabilă   

Termenii și condițiile sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute în legătură cu termenii și condițiile se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, care rămân în vigoare și își vor produce efectele.

 

  • Actualizări ale termenilor și condițiilor

Dacă în viitor va fi necesar să revizuim acești termeni și condiții, vom publica pe website termenii și condițiile revizuite și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a termenilor și condițiilor.

 

  • Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa .

și vom face tot posibilul să răspundem în cel mai scurt timp.