INSTRUCTOR MISCARE/COMERCIAL - anunturi angajare Cargo Trans Vgon

INSTRUCTOR MISCARE/COMERCIAL

26 OCT 2023

Descrierea Companiei:

S.C. Cargo Trans Vagon S.A., este un operator de transport feroviar de marfă, care din anul 2004 desfasoara activitati de ansamblu ale transportului feroviar de marfa, intern si international, in conformitate cu cerintele feroviare si tehnologiilor specifice de transport, in conditii de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.

 

Denumirea postului:         

INSTRUCTOR MISCARE/COMERCIAL

 

Cerintele postului: 

-  ATESTAT de Instructor Miscare/Comercial valabil

 • Absolvent curs Metodologia Instruirii Adultului

 

Descrierea postului:

 

 • Organizează şi desfăşoară procesul de instruire teoretică şi practică a personalului, conform programelor aprobate;
 • Organizează, planifică şi ia măsuri pentru asigurarea participării la instruire a personalului;
 • Participă în colectivul de elaborare a planului specific de instruire annual;
 • Se preocupă de dotarea şcolii personalului cu materiale necesare instruirii;
 • Păstrează setul de regulamente si instrucţii etalon, ordinele, dispoziţiile şi reglementările din PTE – uri, precum şi alte acte transmise privind activitatea specifică instruirii personalului, făcând operativ modificările şi adaptările corespunzătoare;
 • Evidenţiază prezenţa la şedinţele de instruire a personalului;
 • Păstrează evidenţa prelucrării sub semnătură a ordinelor si dispozitiilor pentru care s-a dispus acest lucru;
 • Ţine evidenţa autorizaţiilor personalului de miscare si a modului în care acestea sunt păstrate, precum şi evidenţa restricţiilor medicale impuse personalului de miscare de către organele medicale;
 • Întocmeşte planul de lecţie, adaptat la specificul activităţii;
 • Completează fisele de instruire ale personalului cu calificativele acordate la instruirea practică, respectiv teoretica.

 

Beneficii oferite de societatea Cargo Trans Vagon:

Pachet salarial atractiv, card pentru tichete de masa, servicii medicale, decontarea transportului si prime in functie de implicare si de gradul de indeplinire a sarcinilor de serviciu .

 

Pentru mai multe detalii sunati la nr. de telefon: 0737906583 / 0726021215

Aplică acum!